Home

Kiegészítő útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez gyermekvédelmi

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. dokumentumhoz Óvodai nevelés A kiadvány elektronikus formában a www.oktatas.hu weboldalon kerül közzétételre KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez Napközi Az emberi erőforrások minisztere által 2016. október 11-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktó

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alsó tagozat Az emberi erőforrások minisztere által 2015. február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 7 Tanulmányi munka; hozzáállás a tanulmányi munkához (általános) Összességében elmondható, hogy öröm velük dolgozni 1 KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, javítóintézetekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére Harmadik, javított kiadá Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Óvodai nevelés Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata. 2 Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozot Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című felhasználói dokumentáció értelmezéséhez a bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a

 1. ősítési eljárás kiválasztását követően az Új jelentkezés gomb megnyomásával indítható. A jelentkeztetés során az alábbiakra kell figyelemmel lenni: - Kizárólag olyan pedagógusok / nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörbe
 2. ősítési rendszeréhez Óvodai nev. •Kompetenciaértelmezések és indikátorpéldák •Országos tanfelügyelet (Kézikönyv Óvodák számára) •Ismerkedés az elektronikus felülettel •A pedagóguskompetenciák áttekintés
 3. ősítési rendszeréhez Az emberi erőforrások
 4. ősítési rendszeréhez Óvodai nevelés Az emberi erőforrások
 5. ősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Második, javított változat Szerzők: Bokor György, Mezei Rita, Stachó László, Tamás Attila A szakmai munka koordinátora: Kotschy Beáta, Wölfling Zsuzsanna Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes, Boda.
 6. ősítési rendszeréhez •2013. november 19-én az emberi erőforrások

Bölcsődék Egyesület

 1. ősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II
 2. ősítővizsgán,
 3. ősítési rendszeréhez című felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. A bölcsődében,
 4. ősítési rendszeréhez. Második javí-tott változat. - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. dokumentumhoz Könyvtár (könyvtárostanár) A kiadvány elektronikus formában a www.oktatas.hu weboldalon kerül közzétételre Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Biológia - egészségtan Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag. 6 Matematikai kompetencia: a kísérleti eredmények számszerű, ill. grafikus érte

Az Oktatási Hivatal hírei Pedagógiai Folyóirato

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított változatának kivonata. 2 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes, Hámori Veronika, Kimmel Magdolna, Kotschy Beáta Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. ( Javított változat) Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. (Óvodai nevelés

Változások az Útmutatóban, kiemelt tekintettel az új

 1. ősítési rendszeréhez •2013. november 19-én az emberi erőforrások
 2. ősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás. Az emberi erőforrások
 3. ősítési rendszeréhez című dokumentum. Az Útmutató kiegészítéseit saját döntésük alapján segítségként felhasználhatják egyrészt azok a 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal rendelkező pedagógusok, akik 2014.

Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány először 2013. december 12-én jelent meg az Oktatási Hivatal honlapján. 2014. március 19-én jelent meg. A 28 terület- és szakspecifikus kiegészítő, amelyek az Útmutató mellékleteiként érhetőek el, és az egyes szakterületek pedagógusainak. - 249/2015. (IX. 8.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára. - Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Oktatási Hivatal, 2015 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról * . Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben, továbbá az Alaptörvényben meghatározott gyermeki jogok érvényre juttatása. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerzők: Antalné Szabó Ágnes, Hámori Veronika, Kimmel Magdolna, Kotschy Beáta, Móri Árpádné, Szőke-Milinte Enikő, Wölfling Zsuzsanna Szakmai lektorok: Gloviczki Zoltán, Farkas László Nyelvi lektor: Antalné Szabó Ágnes A.

326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez - Torda Ágnes, Szabó Győzőné, Horváthné Moldvay Ilona: A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelé A portfólió részletes követelményeit, a tartalmi elemekhez elvárt dokumentumok listáját az Oktatási Hivatal dolgozta ki és tette közzé 2013. december 12-én Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez címmel a www.oktatas.hu portálon KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére Negyedik, javított kiadás. 65-66. olda

Az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez második, javított változata 2014. 08.25.-én, A második, javított verzió kivonata (Rövidített útmutató) 2014.09.04-én. Ezen túl olyan tájékoztató anyagok nyújtottak még segítséget a megmérettetés előtt álló pedagógusok számára, mint a TÁMOP 3.1.5. hírlevél. - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás: - KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Gyermekvédelmi munkacsoport munkaterve 86 . 3 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. negyedik, javított változat - KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználó - KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés HATODIK, JAVÍTOTT VÁLTOZA

Szentendre Városi Óvodá

Használja az Oktatási Hivatal honlapján található dokumentumot, melynek címe: KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés harmadik, javított kiadás VI Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott a pedagógusok minősítési rendszeréhez Harmadik, javított kiadás A XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő- testületének vonatkozó önkormányzati rendelete

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Könyvtár (könyvtáros tanár) A portfólió alapján Az óralátogatás alapján 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Könyvtárpedagógiai programját folyamatosan frissített szakirodalm - 249/2015. (IX. 8.) Kormány rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról rendelet végrehajtásáról - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez - Országos tanfelügyelet, kézikönyv óvodák számára - Önértékelési kézikönyv óvodák számára. Oktatási Hivatal, 2015

probléma megoldó tábláza

kidolgozott,Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez, felhasználói dokumentáció értelmezéséhez- www.oktatas.hu Váci Deákvári Óvoda 2018/2019 nevelési év munkaterve oldal - KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás - Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák - A LAKITELEKI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSÉT SZABÁLYOZÓ É Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport 30 Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat - KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció.

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓK az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez - 2015. február 26-án jóváhagyott kiegészítések is Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Lovag és sárkány (gyerekdal, mese, rajzfilm gyerekeknek) - Duration: 2:40. Az óvodai kiegészítő Útmutató célja az óvodapedagógusok, az intézményvezetők, a minősítési szakértők tájékoztatása az óvodai nevelés. Tervezetek: testi nevelés, vizuális nevelés.. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelé

Kiadványok Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezet

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf) (hatodik változat) (1,9 MiB) KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS (2,2 MiB) KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS (2,3 MiB Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Önértékelési kézikönyv óvodák számára 6. kiegészítő tevékenységként főleg az idősebb korosztály foglalkozik vele. Intézményei amelyben útmutató a gyermek egyéni fejlődési üteme A 2015. évi minősítésre 19 136 pedagógus jelentkezett április 30-ig, és közülük 18 095 pedagógus került be a minősítési tervbe. Akadtak olyanok (1 041 fő), akik nem feleltek meg a feltételeknek, és ki is maradtak a tervből. A minősítési tervbe bekerülő pedagógusok november 30-ig tölthetik fel e-portfóliójukat Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat Kiegészítő Útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelé - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés - Kompetenciaelemzések és indikátorpéldá

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Alapfokú művészetoktatás -Zeneművészeti ág Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott kiegészítő tájékoztató anyag 2015. február 26-án elfogadott harmadik, javított változata [/QUOT KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című felhasználói dokumentáció értelmezéséhez a bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére. valamint a területen dolgozók segítése az e-portfólió Új tartalmakkal egészült ki az Útmutató, megjelent hat szakterület tanfelügyeleti Kézikönyve- adta hírül az Oktatási Hivatal. Az Útmutató kiegészítéseit saját döntésük alapján segítségként felhasználhatják egyrészt azok a 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenértékű szakképzettséggel, tudományos fokozattal rendelkező.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. A munkatervben figyelembe vételre kerültek az intézmény működését, tevékenységé A 2015. évi minősítővizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok e-portfóliójának tartalmi elemei Eredetiségnyilatkozat 1. Szakmai önéletrajz 2. A nevelő-oktató munka alap és szabadon választható dokumentumai. 3. A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai 4

Gyermekvédelmi tevékenység 39 - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelé - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás o Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat o Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadás o A Balaton Óvoda szabályozódokumentuma - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Második javított változat. - Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés Harmadik, javított kiadá Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Ötödik javított változat Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

- Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 2. Bevezetés A köznevelés magas szintű megszervezése igazi kihívást jelent a terület irányítóinak, az intézményvezetőknek és a pedagógusoknak is. Az óvoda a köznevelési rendszer első lépcsőfoka, ami nagyban meghatározza a gyermeke - KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadá 1 DIMENZIÓ Óvoda 2018/19 nevelési év munkaterve DIMENZIÓ ÓVODA 1125 BUDAPEST, SZARVAS GÁBOR ÚT 27. OM:201269 2018/2019 nevelési év munkaterve 2018. szeptember 1 - 2019. augusztus 31 Az igazi természetvédő az, aki tudja, hogy a világot nem a szüleinktől örököltük, hane

Óvodai szakértő - KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal

ANAÓ Munkaterv 2020-2021 - Alapítványunk legfontosabb célja óvodák, családi bölcsődék működtetése, kiemelt szintű nevelés, oktatás, az angol nyelv játékos megismertetése, valamint az anyák munkaerő piacon történő elhelyezkedése 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

PED-INFO: Előmeneteli rendszer - Új tartalmakkal egészült

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 9fő A HH-s gyermekek száma: 5 fő. - KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelé

2015 - Tóth Mária - Mesterpedagógusi és kutatótanári

Az eszközrendszerben történt módosításokat tartalmazza az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon 2014. augusztus 25-én megjelent Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című kiadvány második, javított változata. A közzététel napján az alábbi bejegyzés volt olvasható a Portfólió készítése. A projekt keretében megtörténik a minősítési eljárások és a tanfelügyeleti ellenőrzések tervezése, előkészítése, szervezése, lebonyolítása, az ehhez szükséges logisztikai és informatikai háttér biztosítása, továbbá a hosszú távú és hatékony működtetést szolgáló minőségbiztosítási rendszer kiépítése

Gyvt. - 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és ..

Antalné-Hámori-Kimmel - Útmutató a pedagógusok minősítési

2 Tartalom 1.TARTALMI ELEMEK..

 • Zayn malik blogok befejezett.
 • ISO to bootable USB.
 • Hibás lapvibrátor eladó.
 • Tanulás 50 felett.
 • David mcenroe.
 • Hogyan aktiváljam a windows 10 et.
 • Ugató köhögés.
 • Magyar posta zrt. kelet magyarországi igazgatósága.
 • Pillangóvirág cserépben.
 • Japán édességek mochi.
 • Vírusmentes zene letöltés.
 • Samsung galaxy j3 beállítások.
 • Webpage to PDF.
 • Jófogás haszonállat szabolcs megye.
 • Tiltott vadászati eszközök.
 • Bohemia crystal termékek.
 • Szkopje vélemények.
 • Két különböző videókártya egy gépben.
 • Penny market budapest 3. kerület.
 • Ford transit busz.
 • Felhasználási szerződések adózása.
 • U.s.p.s. nyomkövetés.
 • Experidance táncosok.
 • Jó hővezető anyagok.
 • Bauhaus gyeptrágya.
 • A vén betyár egyre ordít.
 • 8600 siófok vitorlás utca 16.
 • Flip clock online.
 • Hisztogram típusok.
 • Cukorszirup mojito.
 • Beverley Mitchell.
 • Szeletelt cheddar sajt ár.
 • Lakásdekoráció képek.
 • Magas vércukorszint értékek.
 • Eladó házak tulajdonostól baranya megye.
 • Szabadítsátok ki willyt 5.
 • Pop Art Wikipedia.
 • Egyszerű hajtogatás gyerekeknek.
 • Tisza tó turisztikai régió.
 • Török joghurtos tészta recept.
 • Táblák üzletbe.